ESTORCH I SIQUÉS

ESTORCH I SIQUÉS

Construcció de edifici plurifamiliar amb pisos de un i dos dormitoris, pis duplex, places d’aparcament.

Possiblitat d’escullir els acabats interiors.

Molt bona situació i totalment exteriors.